UWAGA!

        Ważna informacja i propozycja dla wszystkich, którzy w ubiegłych latach doświadczyli negatywnych skutków, zakazu stosowania insektycydowych

        zapraw do nasion rzepaku.

 

           W latach 2015/2016  firma OBROL przeprowadziła doświadczenia z biologicznym ekstraktem, który zastosowany w formie odżywki – stymulatora, łącznie z zaprawą fungicydową,

           wykazał dodatkowo silne działanie odstraszające szkodniki siewek rzepaku.

           W kryzysowej sytuacji braku możliwości stosowania zapraw insektycydowych, użycie tego biologicznego środka, może jak wykazały dotychczasowe doświadczenia znacznie

           wspomóc ochronę młodych roślin rzepaku.                          

 Dodatkowe zaprawienie tym środkiem, możliwe będzie tylko na specjalne zlecenie i tylko dla odmian: Graf F1, Harry, Berny, Bazyl.

 Wymienione odmiany w standardzie zaprawione będą zaprawą fungicydową (Zaprawa nasienna T) oraz startową dawką specjalnego nawozu mikroelementowego – MicroStart.

 

  Poniżej zdjęcia z doświadczeń przeprowadzonych na rzepaku ozimym.

  Fot. 1 – kontrola, nasiona niezaprawione

 – widoczne ślady intensywnego żerowania pchełki ziemnej i rzepakowej

 – uszkodzone blaszki liściowe przez larwy gnatarza rzepakowca

 

             

 

         

Fot. 2 – nasiona zaprawione

– brak wyraźnych uszkodzeń powodowanych przez szkodniki