GRIFFIN

Odmiana średnio wczesna, podwójnie ulepszona, populacyjna.

Zarejestrowana w Austrii, Czechach, na Ukrainie i w Rosji.

Plon nasion w latach rejestracyji, w Austrii wyniósł średnio 3,1dt/ha. reprodukowana także w Polsce w latach 2014 i 2015.

Plon nasion w 2014 r.  - 32 dt/h a w 2015 r. - 25,8 dt/ha.

Odmiana przystosowana do surowych warunków klimatycznych (uprawiana na większym areale w Rosji), odporna na wiosenne przymrozki i okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się szybkim i dość obfitym kwitnieniem i podwyższoną odpornością na choroby grzybowe- szczególnie na suchą zgniliznę kapustnych (phomę).

Hodowca: John A Turner, Wielka Brytania

 
ODMIANA HODOWCA      
 
Griffin John A Turner, Wielka Brytani