Pharao

   RZEPAK JARY

   HODOWCA: Saatbau, Austria

  •   Odmiana liniowa, zarejestrowana w 2014 r., Austria. 
  •   Odmiana sprawdzona w różnych warunkach klimatycznych i glebowych (Austria, Litwa, Polska).
  •   Bardzo wysoki plon nasion,  wg COBORU 2014 r. – 3,45 t/ha
  •   Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody  
  •   Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe
  •   Bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion