BAZYL

Odmiana średniowczesna, populacyjna. Od momentu rejestracji w 2001r. charakteryzuje się wysokim plonem nasion (105% wzorca - średnia za pierwsze 4 lata) i tłuszczu (102% za pierwsze 4 lata ).

Do jej niewątpliwych atutów można zaliczyć: wysoką zimotrwałość (plonowanie w warunkach ostrej zimy:114% wzorca-2003r.), bardzo dobry wigor w pierwszych fazach wzrostu i dużą odporność na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne.

Ponadto wykazuje się większą niż średnia odpornością na choroby grzybowe.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice, Polska

NA WYŁĄCZNOŚĆ
ODMIANA HODOWCA % wzorca (2008-2010)1 % wzorca (2011-2012)1 Określenie wczesności2
Plonowanie Zawartość tłuszczu
(% s.m.)1
Plonowanie Zawartość tłuszczu
(% s.m.)1
BAZYL HR SMOLICE 90 44.6     śr.w.

1 - średnia wg doświadczeń COBORU

2 - wczesność odmian - w. - wczesna; śr.w. - średniowczesna; śr.p. - średniopóźna; p.- późna