POZOSTAŁE

HODOWCA/ODMINA Określenie
wczesności*
   
KWS
1 Alvaro KWS F1 w.   charakterystyki odmian
2 Birdy śr.w. NOWOŚĆ charakterystyki odmian
3 Digger śr.   charakterystyki odmian
4 Factor KWS F1 w.   charakterystyki odmian
5 Forza śr.w.   charakterystyki odmian
6 Hybrirock F1 śr.w.   charakterystyki odmian
7 Kodiak F1 w.   charakterystyki odmian
8 Marcopolos F1 śr.w.   charakterystyki odmian
9 Sergio KWS F1 śr.w. NOWOŚĆ charakterystyki odmian
10 Sherlock w.   charakterystyki odmian
11 Tassilo F1 śr.w.   charakterystyki odmian
12 Traviata F1 śr.w.   charakterystyki odmian
13 Quartz w.   charakterystyki odmian
LIMAGRAIN
14 Albatros F1 śr.w.   charakterystyki odmian
15 Artoga F1 śr.w.   charakterystyki odmian
16 Arsenal F1 śr.w.   charakterystyki odmian
17 Anderson F1 śr.w.   charakterystyki odmian
18 Andromeda F1 śr.w. Potwierdzona
odporność
na kiłę kapusty
charakterystyki odmian
19 Archimedes F1 śr.w. Potwierdzona
odporność
na kiłę kapusty
charakterystyki odmian
20 Adriana śr.w.   charakterystyki odmian
21 Pamela śr.w.   charakterystyki odmian
MONSANTO
22 DK Exquisite F1 śr.w.   charakterystyki odmian
23 DK Exssence F1 w.   charakterystyki odmian
24 DK Exstorm F1 śr.w.   charakterystyki odmian
25 DK Sensei F1 śr.w.   charakterystyki odmian
RAPOOL
26 Popular F1 śr.w.   charakterystyki odmian
27 Atora F1 śr.w. NOWOŚĆ charakterystyki odmian
28 Mercedes F1 w.   charakterystyki odmian
29 Marathon F1 śr.   charakterystyki odmian
30 Sherpa F1 śr.w.   charakterystyki odmian
31 Visby F1 śr.w.   charakterystyki odmian
32 Mentor F1 śr.w. Potwierdzona
odporność
na kiłę kapusty
charakterystyki odmian
33 Mendelson F1 śr.w. Potwierdzona
odporność
na kiłę kapusty
charakterystyki odmian
34 Edimax F1 CL śr.w.   charakterystyki odmian

1 -Średnia wg doświadczeń COBORU

2 - Wczesność odmian: w - wczesna; śr.w. - średniowczesna; śr.p. - średniopóźna; p. - późna

3 - Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, seria PDO

4 - Doświadczenia własne hodowcy