ARKADIA (A) - NAJPLENNIEJSZA PSZENICA JAKOŚCIOWA W 2012 ROKU!

PSZENICA OZIMA

HODOWCA:  Danko

  • odmiana jakościowa (A),
  • odmiana wczesna,
  • dobra odporność na wyleganie,
  • dobra zdolność krzewienia,
  • dobra odporność na zakwaszenie gleby,
  • nadaje się do uprawy na późniejszy siew,
  • bardzo wysoka jakość ziarna,
  • wysoka plenność,
  • nadzwyczajna  zimotrwałość

Nowa, jakościowa odmiana, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka. Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o jednolitym wyrównaniu i małym udziale pośladu. Wysoka plenność zwłaszcza       w Polsce południowej, zachodniej i centralnej.  Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Odmiana przydatna do późnych siewów, po  kukurydzy.