KWS EMIL (B)- Hartowany mrozem     nowość!!!

    PSZENICA OZIMA

    HODOWCA: KWS Lochow

  • odmiana jakościowa (B)
  • odmiana typu chlebowego, nadająca się na cele młynarsko-piekarnicze
  • bardzo wysoka odporność na wymarzanie
  • znakomicie adaptuje się do stanowiska polowego, wykorzystują potencjał zróżnicowanych warunków glebowych
  • rośliny niskie, sztywne o dużej odporności na wyleganie przed zbiorem
  • potencjał plonowania-bardzo wysoki na dwóch poziomach agrotechniki (a1- 106% wzorca, a2-102% wzorca wg katalogu EU)
  • parametry jakościowe ziarna -  wysokie
  • bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści                       

 

   Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wynosi 320-350 kiełkujących ziaren na 1m2. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. 

   Przy siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.