ATLETICO

PSZENŻYTO OZIME

  • nowa odmiana krótkosłoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie hodowli DANKO
  • bardzo wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
  • wczesny terminem dojrzewania
  • dobra odporność na większość chorób, szczególnie na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz fuzariozę kłosa.
  • bardzo dobra zimotrwałość
  • ziarno grube i bardzo dobrze wyrównane.
  • odmiana typowo paszowa o podwyższonej zawartości białka.
  • duża odporność na porastanie ziarna w kłosie.