EFECTAN 650 SL


Nawet do 30% czystej oczczędności kosztów zakupu herbicydu

 • Innowacyjny adiuwant wielokomponentowy o wielokierunkowym mechanizmie działania, posiadający jednocześnie właściwości adiuwanta aktywującego i modyfikującego.
 • Efectan 650 SL  to adiuwant zabezpieczający optymalne działanie herbicydów hydrofilnych, utrzymując wysoki poziom ich aktywności chwastobójczej, zwłaszcza glifosatu w zmiennych warunkach środowiskowych i technicznych.
 • Adiuwant Efectan 650 SL zapewnia zwiększoną aktywność herbicydu w mniej korzystnych warunkach pogodowych (niższa temperatura i wilgotność powietrza), przy zwalczaniu gatunków chwastów bardziej odpornych (średnio wrażliwych) i bardziej zaawansowanych we wzroście.
 • W wielu wypadkach zastosowanie adiuwanta Efectan 650 SL, pozwala na uzyskanie wysokich efektów biologicznych herbicydu stosowanego w niższych dawkach - korzyści ekonomiczne i środowiskowe.
 • Adiuwant Efectan 650 SL działa przede wszystkim jako tzw. kondycjoner wody, sprawiając, że kationy wapnia i magnezu wpływające na twardość wody nie łączą się z cząsteczkami glifosatu i nie powodują wytrącania się na powierzchni chwastów skorupowatych osadów. Takie reakcje bez adiuwanta Efectan 650 SL ograniczają właściwości chwastobójcze herbicydu i obniżają jego skuteczność.
 • Wbudowany w skład adiuwanta odpowiedni surfaktant poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, zapewnia bardzo wysoką retencję, czyli zatrzymywanie kropel cieczy opryskowej na powierzchni liści (krople nie ulegają odbiciu od powierzchni liścia, na którą padają) oraz absorpcję, czyli wnikanie i dalszy transport substancji aktywnych herbicydów do miejsca działania.
 • Inny składnik adiuwanta Efectan 650 SL, zapobiega całkowitemu wysychaniu kropel cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni, zabezpieczając w ten sposób możliwość pełniejszego wnikania substancji aktywnej herbicydów do komórek roślinnych na drodze dyfuzji.
 • Tak wielostronne działanie adiuwanta Efectan 650 SL, zapewnia uzyskanie wysokiej skuteczności działania herbicydów zawierających glifosat i pełne wykorzystanie ich potencjału chwastobójczego. Przy zastosowaniu adiuwanta Efectan 650 SL można niejednokrotnie zredukować dawkę herbicydu z grupy glifosatów o około 30%, co w przypadku ostatniego znaczącego wzrostu ich cen, daje określone, wymierne korzyści finansowe.

 A diuwant Efectan 650 SL:

 • likwiduje antagonistyczne działanie twardej wody
 • silnie zwiększa zatrzymywanie (retencję) kropel cieczy opryskowej na powierzchni opryskiwanych roślin
 • zapobiega wysychaniu kropel cieczy opryskowej z powierzchni opryskiwanej
 • zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni
 • wzmaga wnikanie (absorpcję) substancji aktywnej do komórek roślinnych i ich transport do miejsca działania