OLBRAS 88 EC®

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych.

Olbras - skuteczny zabieg 20% lepiej!

Krople bez zastosowania Olbrasu spływają z liści i szybciej odparowują. Olbras sprawia, że krople przylegają do liści; są szybciej wchłaniane i nie spływają!

Zezwolenie MRiRW Nr R-2/2006 z dnia 11.01.2006 r.

Zawartość substancji aktywnej:

kwasy tłuszczowe porafinacyjne, pochodzące z rafinacji fizycznej oleju rzepakowego - 88%

Dawka:

1,5 l/ha

w ochronie buraka, z niektórymi herbicydami stosowanymi w dawkach dzielonych, Olbras 88 EC® stosować w dawkach: 0,5-1,5 l/ha

Właściwości:

 • ułatwia przenikanie substancji aktywnych przez warstwę  woskową liści chwastów i przyspiesza ich przemieszczanie w tkankach roślinnych
 • spowalnia parowanie - wydłuża kontakt kropli z liściem
 • zatrzymuje ciecz użytkową na powierzchni liści
 • zwiększa przepuszczalność błon komórkowych

Korzyści:

 • zwiększa biologiczną aktywność herbicydów oraz stabilność ich działania na chwasty
 • zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów
 • poszerza spektrum działania herbicydów na chwasty
 • uniezależnia w dużym stopniu aktywność biologiczną herbicydów od warunków środowiska (temperatura, wilgotność)
 • zwiększa odporność herbicydów na zmywanie przez deszcz
 • obniża koszty ochrony upraw przed chwastami
 • ogranicza ujemne następstwa stosowania chemicznych środków ochrony roślin

Uwagi:

dodatek adiuwanta jest szczególnie zalecany, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w starszej fazie rozwojowej, a także gdy na kilka godzin po zabiegu opryskiwane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu

w warunkach sprzyjających wzrostowi chwastów istnieje możliwość obniżenia zalecanych dawek niektórych herbicydów o 20-25%

Przed zastosowaniem preparatu, należy zapoznać  się z etykietą-instrukcją stosowania, załączoną do opakowania adiuwanta lub wybranego środka ochrony roślin, z którym ma być on zastosowany.


OLBRAS 88 EC® ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY, DAWKI:

Olbras 88 EC® w podstawowej nie zmienionej formie znajduje się na rynku ponad 20 lat. Część aktualnych zaleceń wynika z okresu kiedy jeszcze wymagana była rejestracja poszczególnych kombinacji, pozostałe są efektem analogicznych badań, już nie wymagających potwierdzenia w procedurach rejestracyjnych, chociaż niektórzy producenci wykorzystali je w treści etykiet.


UPRAWY ROLNICZE:

ZASTOSOWANIE W OPRYSKACH NAGLEBOWYCH

 • zapobiega wypłukaniu herbicydu do głębszych warstw gleby, niedostępnych dla korzeni kiełkujących chwastów
 • spowalnia proces rozkładu herbicydu
 • okrywa mikrofilmem powierzchnię gleby, przeciwdziała jej wysychaniu stwarzając lepsze warunki do skiełkowania chwastów i zniszczenia ich przez herbicyd

Zastosowanie i dawki:

Z herbicydami stosowanymi naglebowo zawierającymi substancje czynne np.: metazachlor, chlomazon, metrybuzyna, linuron, diflufenikan, pendimetalina, metamitron.

Uprawy: rzepak ozimy i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto, ziemniak, burak cukrowy.

 • dawka: 1,5 l/ha


ZASTOSOWANIE W OPRYSKACH NALISTNYCH:

 • zapewnia optymalne zwilżenie opryskiwanej powierzchni
 • zatrzymuje (retencja) krople cieczy opryskowej na powierzchni liści chwastów
 • wspomaga wnikanie (absorpcja) substancji aktywnej herbicydu do wnętrza rośliny chwastu
 • przeciwdziała wysychaniu i zmywaniu cieczy opryskowej z powierzchni liści chwastów

Z herbicydami z którymi IOR-PIB zaleca stosować adiuwanty, szczególnie w uprawach:

buraka cukrowego, kukurydzy, pszenicy jarej i ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, pszenżyta ozimego, ziemniaka, bobiku.

 • dawka: 1,5 l/ha


Burak cukrowy

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

fenmedifam + OLBRAS 88 EC® -1,5 l/ha w fazie 2-4 liści buraka, na chwasty dwuliścienne (głównie komosa) od wschodów do 4 liści.

Z graminicydami zawierającymi substancje czynne: kletodym, cykloksydym, fluazyfop-P-butylowy, propachizafop P-tefurylu, chizalofop-P-etylowy + OLBRAS 88 EC® 1,5 l/ha w fazie od dwóch liści buraka na jednoroczne chwasty jednoliścienne w fazie 2-4 liści, można stosować o 20-30% niższe dawki preparatów zawierających w/w substancje czynne.

Na perz właściwy w fazie 4-6 liści stosować te same preparaty zawierające w/w substancje czynne w dawkach zaleconych – łącznie z adiuwantem + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha.

Dawki dzielone:

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne: fenmedilam + etofumesat, metamitron + OLBRAS 88 EC® 1,5 l/ha, bez względu na fazę rozwoju buraków na chwasty dwuliścienne w tym komosę, przytulię, samosiewy rzepaku, szarłat. Pierwszy zabieg w momencie ukazania się pierwszych chwastów, kolejne co 5-10 dni. Dawki dzielone stosować wg zaleceń IOR-PIB.

Uwaga: OLBRAS 88 EC® można także stosować z mieszaninami wymienionych substancji czynnych (fenmedifam + etofumesat + metamitron).

Kukurydza

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Dikamba + tritosulfuron (zapis w etykietach Mocarz 75 WG oraz Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG), w fazie 2-5 liści kukurydzy, na chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy (w formulacji WG) + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha w fazie 2-6 liści kukurydzy na chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, prosowate 2-6 liści oraz perz właściwy w fazie 5-7 liści.

Dikamba + topramezon (zapis w etykiecie preparatu Stellar 210 SL) + OLBRAS 88 EC® – 1,0 l/ha, w kukurydzy w fazie 2-6 liści, na chwastnicę jednostronną i chwasty dwuliścienne.

Cykloksydym (zapis w etykiecie preparatu Focus Ultra 100 EC) + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha w fazie 4-6 liści kukurydzy – na chwasty jednoroczne jednoliścienne oraz perz właściwy w dawkach zalecanych wg etykiety stosowanego preparatu, tylko w odmianach kukurydzy odpornych na Focus Ultra 100 EC (cykloksydym).

Pszenica jara

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Aminopyralid + florasulam (zapis w etykiecie preparatu Dragon 450 WG) +   OLBRAS 88 EC® – 1,5l/ha w fazie trzech liści do 1 kolanka na chwasty dwuliścienne.

Propoksykarbazon sodu + OLBRAS 88 EC® – 1,5l/ha

W fazie pełni krzewienia na chwasty: miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny.

Tribenuron metylowy + OLBRAS 88 EC® – 1,5l/ha w fazie od 4 liści do końca krzewienia na chwasty dwuliścienne, w tym na wieloletni ostrożeń polny.

Jęczmień jary

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Aminopyralid + florasulam (zapis w etykiecie preparatu Dragon 450 WG) + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha od fazy 3 liści do pierwszego kolanka na chwasty dwuliścienne.

Pszenica ozima

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Sulfosulfuron + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka na chwasty: miotła, perz oraz chwasty dwuliścienne.

Dikamba + tritosulfuron + sulfosulfuron (zapis w etykiecie preparatów Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG) + OLBRAS 88 EC – 1,0 l/ha.

Pszenżyto ozime

Z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Sulfosulfuron + OLBRAS 88 EC® – 1,0 l/ha wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka na chwasty: miotła, perz oraz chwasty dwuliścienne.

Dikamba + tritosulfuron + sulfosulfuron (zapis w etykiecie preparatów Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG) + OLBRAS 88 EC® – 1,0 l/ha.

Rzepak ozimy

Z herbicydami (graminicydami) zawierającymi substancje czynne:

Chizalofop-P-etylowy (zapis np. w etykiecie Leopard Extra 05 EC) + OLBRAS 88 EC® – 1,0 -1,5 l/ha jesienią w fazie 2 liści rzepaku lub wiosną po ruszeniu wegetacji na chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w fazie 2-4 liści.

Kletodym (zapis w etykiecie Arrow 240 EC) + OLBRAS 88 EC® – 1,5l/ha – jesienią w fazie 2 liści rzepaku lub wiosną po ruszeniu wegetacji na chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż w fazie 2-4 liści na perz właściwy w fazie 4 liści w dawkach zalecanych zwiększonych wg etykiety stosowanego preparatu.

Propachizatop + OLBRAS 88 EC® – 1,5l/ha – jesienią w fazie 2 liści rzepaku lub wiosną po ruszeniu wegetacji na perz właściwy w fazie 4-6 liści (jednocześnie zwalczane są jednoroczne jednoliścienne) w zalecanych dawkach wg etykiety stosowanego preparatu.

Ziemniak z herbicydami (graminicydami) zawierającymi substancje czynne:

Propachizafop, cykloksydym, fluazifop-P-butylowy, chizalofop-P-etylowy + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha po wschodach przed zakryciem międzyrzędzi przez ziemniaki na chwasty jednoliścienne jednoroczne dawki wymienionych graminicydów można zmniejszyć o 20-25%.

Na perz właściwy w fazie 4-6 liści stosować po wschodach przed zakryciem międzyrzędzi przez ziemniaki wymienione wyżej substancje czynne w dawkach zwiększonych zalecanych wg etykiet stosowanego preparatu + OLBRAS 88 EC® – 1,5 l/ha. Stosując OLBRAS 88 EC® można dawki zmniejszyć o 20-25%.

Bobik z herbicydami zawierającymi substancje czynne:

Propachizafop, fluazifop-P-butylowy + OLBRAS 88 EC® – 1,0-1,5 l/ha stosować od 2 liści bobiku a chwasty jednoliścienne 2-4 liści.

Na perz właściwy wymienione wyżej substancje czynne w dawkach zwiększonych zalecanych wg etykiet stosowanego preparatu + OLBRAS 88 EC®. Stosując OLBRAS 88 EC® można dawki zmniejszyć o 20-25%.

Groch z herbicydami zawierającymi

bentazon (zapis w etykiecie preparatu Basagran 480 SL) + OLBRAS 1,5 l/ha, przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych.


Uwaga:

zalecone do stosowania z adiuwantem OLBRAS 88 EC® substancje czynne występują w różnych herbicydach. Stosując te herbicydy należy przyjmować dawki zalecone przez producentów, zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu.

Stosując adiuwant OLBRAS 88 EC® w sprzyjających warunkach np. chwasty w początkowej fazie rozwoju, można zmniejszyć dawki herbicydów.

Informacja:

Z herbicydami, z którymi IOR-PIB zaleca (zalecenia 2016/2017) stosowanie adiuwantów:


Burak cukrowy i pastewny: Powertwin 400 SL, Safari 50 WG, Trilon 50 WG, Nabos 50 WG, Burafari-Pro 50 WG, Goltix Compact 90 WG, Kemifam Super Koncentrat 320 EC

Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Graminis 05 EC, Pilot 10 EC, Select Super 120 EC, Szogun 10 EC, Centurion Plus 120 EC, Elegant 05 EC, Golden Tepra 050 EC, Grapan Extra 040 EC, Lampart 05 EC

Kukurydza: Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Stellar 210 SL, Squash 240 SC, Vectis 240 SC, Focus Ultra 100 EC

Pszenica jara: Dragon 450 WG, Cuckoo 750 WG, Helgran 75 WG, Pleban 75 WG, Helmstar 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 750 WG, Tribex 75 WG, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Norton 069 EW, Rumba 069 EW

Pszenica ozima: Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Nuance 75 WG, Viking 75 WG, Fantom 069 EW, Foxtrot 069 EW, Puma Uniwersal 069 WG, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos.

Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Cuckoo 750 WG, Hegran 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Pleban 75 WG, Mover 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Nomad 75 WG

Jęczmień jary: Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Helgran 75 WG, Helmstar 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Naxel 75 WG, Nuance 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Viking 75 WG

Ziemniak: Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Targa 10 EC, Targa Super 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Pilot Max 10 EC, Select Super 120 EC, Szogun 10 EC

Pszenżyto: Norton 069 EW, Rumba 069 EW, Apyros 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Portos, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Dragon NT 450 WG, Nomad WG, Mover 75 WG

Groch: Agro Bentazon 480 SL, Basagran 480 SL, Corum 502,4 SL, Realchemie Bentazon SL, Wolof A 480 SL, Wolof B 480 SL, Wolof C 480 SL

Graminicydy: Agil–S 100 EC, Bosiak 100 EC, Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC, Grapan Extra 40 EC, Pantera 040 EC

Bobik: Fusilade Forte 150 ECStosując Olbras 88 EC® przy zmniejszonej o 25%-30% dawce herbicydu zyskujesz obniżkę kosztów produkcji oraz lepszą skuteczność w zwalczaniu chwastów.