Olstick 90 EC

Przyciąganie do działania! Adiuwant, który doskonale przyciąga herbicyd do liścia.

Olstick 90 EC to adiuwant nowej generacji. Posiada udoskonalone działanie wspomagające. Składniki, z których jest złożony, powodują:

  • doskonałą przyczepność substancji aktywnej herbicydu do liści chwastów
  • rozprowadzenie jej na całej ich powierzchni
  • aktywne wniknięcie do wnętrza blaszki liściowej chwastu i skuteczne jego zwalczenie

Olstick 90 EC ułatwia przenikanie substancji aktywnej przez warstwę woskową liści chwastów i przyspiesza ich przemieszczanie w tkankach roślin. Poprzez ograniczenie parowania Olstick 90 EC powoduje wydłużenie czasu przebywania kropli cieczy użytkowej na roślinie, a w konsekwencji ilości herbicydu wprowadzonego do roślin chwastów. Olstick 90 EC obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ze środkiem chwastobójczym i poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści chwastów. Olstick 90 EC powoduje zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala w niektórych przypadkach na obniżenie dotychczas stosowanych dawek.

Badania adiuwanta Olstick 90 EC, rozpoczęto w 2002 roku w Zakładzie Herbologii Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i kontynuowano je przez następne lata. Doświadczenia prowadzono nad łącznym zastoso- waniem różnych herbicydów z adiuwantem Olstick 90 EC w wielu uprawach rolniczych. Wyniki doświadczeń wskazywały na niespotykany dotychczas wpływ stosowanego adiuwanta na skuteczność chwastobójczą herbicydów. Przy wykorzystywaniu adiuwanta Olstick 90 EC łącznie z herbicydami uzyskiwano najwyższe wskaźniki skuteczności zwalczania chwastów. Badania prowadzono z 9 herbicydami, ale także z niektórymi fungicydami. Olstick 90 EC posiada wszelkie wymagane badania środowiskowe z zakresu toksykologii i ekotoksykologii. W następstwie tych badań Olstick 90 EC otrzymał pozytywne opinie i klasyfikacje zarówno Instytutu Ochrony Roślin, jak i Instytutu Ochrony Środowiska, a także Państwowego Zakładu Higieny.