Zaprawianie i usługi

 Zaprawianie nasion - zabieg mający na celu zniszczenie patogenów znajdujących się na powierzchni lub wewnątrz nasion oraz ochronę nasion przed zaatakowaniem ich w trakcie kiełkowania przez owady, gryzonie lub ptaki. Zaprawianie jest szczególnie istotne ze względu na zmniejszającą się z roku na rok ilość wysiewanych na daną powierzchnię nasion (w przypadku odmian mieszańcowych zrestorowanych dochodzący nawet do 2 kg nasion na ha). Dlatego też ochroną od początkowej fazy wzrostu musi być objęta każda roślinka.

 Podstawową metodą ograniczania zagrożeń powodowanych przez szkodniki i grzyby chorobotwórcze, na młodych roślinach, oprócz przestrzegania zasad prawidłowej agrotechniki, jest zaprawianie nasion. Jest to najskuteczniejsza, najtańsza i zarazem najłatwiejsza metoda ochrony roślin przed agrofagami, mogącymi wystąpić zaraz po siewie.

 Sposób nanoszenia zaprawy na nasiona, jest bardzo istotnym czynnikiem pozwalącym na maksymalne wykorzystanie zawartego w ziarnie potencjału ochronny. Należy pamiętać, że w zaprawie znajdują się również specjalne dodatki, takie jak np. polimery, ułatwiające właściwe przyleganie zaprawy do powierzchni nasion, a także ograniczające pylenie podczas zaprawiania, pakowania i w końcu przy wysiewie nasion, czy też odpowiednie pigmenty, nadające specyficzną barwę i połysk.

 


MESUROL 500 FS + NAWÓZ DONASIENNY MICROPLAN - D KUKURYDZA                                                                                             

Oferowany na rynku materiał siewny Kukurydzy najczęściej zaprawiony jest standardowo tylko przeciwko chorobom grzybowym, co często nie wystarcza ażeby uniknąć strat i uzyskać wysoki plon.

 

Dla osiągnięcia tych celów proponujemy Państwu zlecić naszej firmie usługowe zaprawienie nasion zaprawą nasienną  

Mesurol 500 FS z dodatkiem  nawozu donasiennego Microplan-D Kukurydza. 


Zaprawa Mesurol 500 FS zwalcza niektóre szkodniki np. Ploniarkę zbożówkę, głównie jednak wykazuje działanie odstraszające (repelentne) ptactwo. Występujące w nawozie fosfor   i cynk oraz pozostałe pierwiastki są powiązane organicznie,są chelatami całkowicie przyswajalnymi dla roślin niezależnie od odczynu gleby.Skład i zawartości pierwiastków w nawozie donasiennym: Fosfor 120g/l, Cynk 36g/l, Potas 60g/l,Siarka 80g/l, Magnez 10g/l, Mangan 10g/l, Miedź 5g/l. 

Fosfor - mało ruchliwy pierwiastek odpowiedzialny za wytworzenie odpowiedniego systemu korzeniowego oraz za procesy biochemiczne zachodzące w roślinie w fazie kwitnienia  i zawiązywania nasion.

Szczególne znaczenie dla plonowania kukurydzy ma dostępność fosforu od momentu kiełkowania nasion.

 Cynk – wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin,w czasie kiedy różnicują się wszystkie organy komórkowe decydujące o  takich parametrach jak: wzrost, długość kolby, liczba okółków, ilość rzędów ziarna w kolbie czyli na najważniejsze czynniki mające wpływ na wielkość plonowania.Ponadto optymalne zaopatrzenie rośliny w cynk od samych wschodów zwiększa odporność roślin na niskie temperatury.

 

Pozostałe składniki: potas, siarka, magnez, mangan i miedź to zrównoważona dawka makro i mikroelementów zwiększającychodporność roślin kukurydzy na porażenia patogenami  w  pierwszych fazach rozwoju, niezbędna do przyspieszenia wzrostu roślin w okresie kiedy ich system korzeniowy jest jeszcze zbyt słabo rozwinięty aby korzystać z nawozu znajdującego się w kompleksach glebowych.