Zaprawianie kukurydzy

 W 2009r. trosce o prawidłową jakość zaprawiania nasion kukurydzy i dobro środowiska naturalnego firma Bayer CropScience wycofała z handlu detalicznego zaprawę nasienną Mesurol 500 FS.

 W następstwie tych działań, firma Bayer CropScience zaproponowała firmie OBROL przeprowadzenie badań specjalistycznych w laboratoriach Centrum Zaprawiania Nasion w Monheim (Niemcy). Dotyczyły one sprawdzenia jakości zaprawiania materiału siewnego kukurydzy i rzepaku. W efekcie tych badań firma nasza osiągnęła bardzo dobre wyniki jakości zaprawiania materiału siewnego, uzyskując w ten sposób pełną zgodę producenta zaprawy na wykonywanie zabiegu zaprawiania.

 Firma OBROL jest dobrze przygotowana do świadczenia usług wszystkim zainteresowanym podmiotom w zakresie zaprawiania materiału siewnego kukurydzy zaprawą Mesurol 500 FS.

 Z naukowego punktu widzenia, skuteczność i zalety zaprawy Mesurol 500 FS jako środka owadobójczego i odstraszającego, potwierdzona została wieloma doświadczeniami polowymi Prof dr hab. Pawła Węgorka, wykonanymi w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 Mesurol 500 FS posiadając działanie owadobójcze, zwalcza niektóre szkodniki (np. ploniarkę zbożówkę) zagrażające młodym, wschodzącym roślinom kukurydzy. Ponadto wykazuje działanie repelentne (odstraszające) ptaki.