Zaprawianie rzepaku

 Nasiona rzepaku wymagają bardzo dokładnego sposobu zaprawiania. Jest on możliwy jedynie przy zastosowaniu do tego celu specjalistycznego sprzętu. Poprawnie przygotowany materiał siewny rzepaku umożliwia obniżenie normy wysiewu i z tym związanego zużycia zapraw nasiennych. Są to więc działania zarówno proekologiczne jak i dające wymierne korzyści ekonomiczne.

 Dla naszych Klientów - plantatorów rzepaku - stworzyliśmy specjalne narzędzie, umożliwiające w szybki i prosty sposób odczytanie ilości nasion rzepaku, jaką należy wysiać na 1 ha pola. Narzędzie to nazwaliśmy SIEWOMETR.

 Sposób zastosowania SIEWOMETRU:

 Jedynym parametrem, podlegającym naszemu wyborowi jest pożądana obsada roślin na 1 m2 po wschodach. Parametr ten zależy w dużej mierze od panujących w danym miejscu warunków glebowo-klimatycznych. Siewometr zawiera obsady od 40 do 140 roślin na 1 m2.

  • tekturkę z wybraną obsadą umieszczamy w czytniku
  • ustawiamy w okienku siewometra odczytane z zakupionego opakowa nia z nasionami dwie wartości: MTN i Zdolność Kiełkowania
  • na skrzyżowaniu tych dwóch wartości odczytujemy normę wysiewu nasion rzepaku w przeliczeniu na 1 ha