Adiuwanty


Stosowanie adiuwantów to istotne poprawienie skuteczności działania wielu herbicydów i fungicydów, a ponadto korzyści finansowe związane z możliwością obniżenia dawek stosowanych środków chwastobójczych i grzybobójczych.
 

ODMIANACHARAKTERYSTYKA 
EFECTAN 650 SL- likwiduje antagonistyczne działanie twardej wody (kondycjoner wody),
- powoduje zatrzymanie kropel cieczy opryskowej, ogranicza jej wysychanie i zwiększa absorpcję (wnikanie) substancji aktywnej do wnętrza rośliny zwalczanej,
- niezbędny do poprawy skuteczności zabiegów insektycydowych i herbicydowych wymagających niższego pH.
zamów
T-FUNGIN 75 SL- kompleksowo współdziała z fungicydami podwyższając ich skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych,
- sprawdzony w uprawach rolniczych: pszenica, jęczmień, ziemniaki,
ogrodniczych: ogórek, fasola, sadowniczych: jabłoń w zwalczania parcha jabłoni.
zamów
OLSTICK 90 EC- adiuwant olejowy nowej generacji na bazie estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych.
- obniża napięcie powierzchniowe cieczy, powoduje jej zatrzymanie, pokrycie powierzchni i absorpcję do wnętrza rośliny zwalczanej.
zamów
OLBRAS 88 EC®- olejowy na bazie kwasów tłuszczowych. Zalecany i stosowany dolistnie z największą ilością herbicydów w uprawach: kukurydzy, buraka cukrowego, zbóż, rzepaku, grochu i innych.
- zalecany również do stosowania z herbicydami naglebowymi - zapobiega wypłukiwaniu herbicydu do głębszych warstw gleby, spowalnia proces jego rozkładu.
zamów