ODMIANAHODOWCAREJESTRACJATYP OKREŚLENIE WCZESNOŚCIPLONODPORNOŚĆCECHYSIEW
PSZENICA
ARKADIA ADankoodmiana jakościowa (A)wczesnadobra odporność na wyleganie, dobra odporność na zakwaszenie gleby nadzwyczajna zimotrwałośćdobra zdolność krzewienia, bardzo wysoka jakość ziarna, wysoka plenność, Nowa, jakościowa odmiana, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka. Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o jednolitym wyrównaniu i małym udziale pośladu. nadaje się do uprawy na późniejszy siew, Wysoka plenność zwłaszcza w Polsce południowej, zachodniej i centralnej. Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Odmiana przydatna do późnych siewów, po kukurydzy.
JULIUS AKWS Lochowodmiana jakościowa (A)termin kłoszenia-średni termin dojrzewawania- średni do późnegopotencjał plonotwórczy- wysoki parametry jakościowe ziarna - bardzo wysokie - wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E- ELITARNAbardzo dobra zimotrwałość możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju także w słabszych warunkach glebowych-granicznych dla pszenicy (zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy)rośliny średnio wysokie z małą skłonnością do wylegania zawartośc białka w ziarnie - mała do średniej z wysoką do bardzo wysokiej liczbą opadaniaOdmiana eleatyczna co do terminu siewu - doskonale sprawdza się we wszesnych jak i w opóźnionych siewach.
KWS EMIL BKWS Lochowodmiana jakościowa (B) odmiana typu chlebowego, nadająca się na cele młynarsko-piekarniczepotencjał plonowania-bardzo wysoki na dwóch poziomach agrotechniki (a1- 106% wzorca, a2-102% wzorca wg katalogu EU)bardzo wysoka odporność na wymarzanie bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liściznakomicie adaptuje się do stanowiska polowego, wykorzystując potencjał zróżnicowanych warunków glebowych rośliny niskie, sztywne o dużej odporności na wyleganie przed zbiorem parametry jakościowe ziarna - wysokieZalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wynosi 320-350 kiełkujących ziaren na 1m2. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. Przy siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
MEMORY A/BDankoodmiana jakościowa (A/B) - o bardzo dobrych parametrach skupowych ziarnaśrednio wczesnarewelacyjny potencjał plonowaniabardzo dobra odporność na choroby- szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła dobra zimotrwałość.rośliny średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności zdolność krzewienia - bardzo dobra ziarno- dobrze wyrównane z małym udziałem pośladu, o średnio wysokiej MTZZalecana norma siewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 330-360 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
MEWA BDankoodmiana jakościowa (B) typu chlebowego, odmiana przeznaczona na cele młynarsko-piekarniczewczesnawysoka tolerancja na słabsze rodzaje gleb, bardzo dobra mrozoodporność. Odmiana o średniej odporności na porastanie w kłosie- zbioru należy dokonywać bezpośrednio po uzyskaniu dojrzałości. ziarno o dużej zawartości białka i dobrej jakości glutenu,Zalecana norma siewu to 380-450 kiełkujących ziaren na 1m. kw. W przypadku wczesnego siewu normę obniżamy do 10 % i odwrotnie, gdy siew jest opóźniony.
COMANDOR (E/A)-Danko2018na pograniczu grupy E/AOdmiana o wysokim poziomie plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.Pszenica o dobrej odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Nie ma konieczności stosowania intensywnej technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy. Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5 w skali 9°.Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej sztywności. W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania lub usztywnianie źdźbła. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych - na pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka.Wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących ziaren na m², tj.: ca. 160-180 kg/ha.
RGT REFORMRagt2014Pszenica średnio-późna, sztywna i niska.średnio-późnaOdmiana o bardzo wysokim plonie na wszystkich typach gleb. RGT REFORM to bardzo duża elastyczność uprawy, doskonale radzi sobie w każdych, również trudnych warunkach.O dobrej ogólnej odporności na choroby i doskonałej zdrowotności liścia i kłosa. Charakteryzuje się bardzo wysoką i stabilną liczbą opadania.RGT REFORM jest najszerzej uprawianą odmianą pszenicy za zachodnią granicą Polski oraz jedną z szerzej uprawianych odmian w Europie centralnej i wschodniej. W sezonie 2016-2017 miała w Czechach największy areał pól rozmnożeniowych.RGT REFORM to odmiana o dość dużej tolerancji na terminy siewu oraz dobrej zimotrwałości, potwierdzonej również w Polsce zimą 2016.