ODMIANAHODOWCATYP OKREŚLENIE WCZESNOŚCIPLONODPORNOŚĆCECHYSIEW
PSZENICA
EUFORIAHodowla Roślin Strzelceklasa A/Ekłoszenia średnia, dojrzewania średniaWysoka zawartość białka. Stabilna liczba opadania. Bardzo wysoka zawartość glutenu. Najwyższa objętość wypieku chleba.
Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane.
Tolerancyjna na przedżniwny porost ziarna. Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie. Wysoka odporność na większość chorób grzybowych. Niewrażliwa na środki ochrony roślin oparte na chlorotoluronie. Średnia odporność
na rdzę brunatną, DTR.
Bardzo dobra zimotrwałość. Stabilne parametry jakościo we .Przydatna do uprawy w monokulturze. Tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu.
REVOLVER KWSKWS Lochowodmiana jakościowa (A)kłoszenia średnia, dojrzewania średniaWysokie i stabilne plonowanie w latach. Duża odporność na porastanie ziarna.Dobra mrozoodporność 4,5.
Dobra zdrowotność
łanu. Toleruje uprawę w monokulturze.
JULIUS AKWS Lochowodmiana jakościowa (A)termin kłoszenia-średni termin dojrzewania- średni do późnegopotencjał plonotwórczy- wysoki parametry jakościowe ziarna - bardzo wysokie - wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E- ELITARNAbardzo dobra zimotrwałość możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju także w słabszych warunkach glebowych-granicznych dla pszenicy (zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy)rośliny średnio wysokie z małą skłonnością do wylegania zawartość białka w ziarnie - mała do średniej z wysoką do bardzo wysokiej liczbą opadaniaOdmiana eleatyczna co do terminu siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych jak i w opóźnionych siewach.
KWS EMIL BKWS Lochowodmiana jakościowa (B) odmiana typu chlebowego, nadająca się na cele młynarsko-piekarniczekwitnienia-średniopóźny, dojrzewania średniopóźnypotencjał plonowania-bardzo wysoki na dwóch poziomach agrotechniki (a1- 106% wzorca, a2-102% wzorca wg katalogu EU)bardzo wysoka odporność na wymarzanie bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liściznakomicie adaptuje się do stanowiska polowego, wykorzystując potencjał zróżnicowanych warunków glebowych rośliny niskie, sztywne o dużej odporności na wyleganie przed zbiorem parametry jakościowe ziarna - wysokieZalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wynosi 320-350 kiełkujących ziaren na 1m2. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. Przy siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
PSZENICA JARA
TYBALT
WiersumPszenica jakościowa z grupy Akłoszenia średnia, dojrzewania średniaBardzo wysoki potencjał plonowania. Przewódki są to odmiany zbóż jarych (pszenica, pszenżyto, żyto), które mają w swoim pochodzeniu genetycznym formy ozime. Gen zimotrwałości, który posiadają powoduje, że są one tolerancyjne na stresy środowisko- we. Mogą spokojnie przetrwać okres niskich temperatur i bezpiecznie przezimować.Rośliny krótkie o sztywnej słomie. Ziarno grube i dobrze wypełnione.
Wilejka charakteryzuje się bardzo ciężkim ziarnem (wysoka waga hektolitra).
COMANDOR (E/A)-Dankona pograniczu grupy E/ADoskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.
Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka (grupa A).
Odmiana o wysokim poziomie plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych.Pszenica o dobrej odpornością na choroby, szczególnie na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Nie ma konieczności stosowania intensywnej technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy. Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5 w skali 9°.Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej sztywności. W warunkach intensywnej technologii uprawy wymaga skracania lub usztywnianie źdźbła. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie. Ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych - na pograniczu grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością białka.Wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna do opóźnionych siewów. Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących ziaren na m², tj.: ca. 160-180 kg/ha.
WILEJKAHodowla Roślin
Strzelce
klasa Akłoszenia średnia, dojrzewania średniaOdmiana oścista o bardzo wysokim potencjale plonowania.Wysoka odporność na mącznika prawdziwego, brunatną plamistość liści i septoriozę plew.Jedna z najbardziej zimotrwałych odmian na rynku (7,5/9 – w doświadczenia rejestrowych na Litwie).

This will close in 20 seconds