ZAPRAWIANIE i usługi


Zaprawianie nasion – zabieg mający na celu zniszczenie patogenów znajdujących się na powierzchni lub wewnątrz nasion oraz ochronę nasion przed zaatakowaniem ich w trakcie kiełkowania przez owady, gryzonie lub ptaki. Zaprawianie jest szczególnie istotne ze względu na zmniejszającą się z roku na rok ilość wysiewanych na daną powierzchnię nasion (w przypadku odmian mieszańcowych zrestorowanych dochodzący nawet do 2 kg nasion na ha). Dlatego też ochroną od początkowej fazy wzrostu musi być objęta każda roślinka.

 

Podstawową metodą ograniczania zagrożeń powodowanych przez szkodniki i grzyby chorobotwórcze, na młodych roślinach, oprócz przestrzegania zasad prawidłowej agrotechniki, jest zaprawianie nasion. Jest to najskuteczniejsza, najtańsza i zarazem najłatwiejsza metoda ochrony roślin przed agrofagami, mogącymi wystąpić zaraz po siewie.

 

Sposób nanoszenia zaprawy na nasiona, jest bardzo istotnym czynnikiem pozwalącym na maksymalne wykorzystanie zawartego w ziarnie potencjału ochronny. Należy pamiętać, że w zaprawie znajdują się również specjalne dodatki, takie jak np. polimery, ułatwiające właściwe przyleganie zaprawy do powierzchni nasion, a także ograniczające pylenie podczas zaprawiania, pakowania i w końcu przy wysiewie nasion, czy też odpowiednie pigmenty, nadające specyficzną barwę i połysk.

This will close in 20 seconds