naturalnie, kompleksowe
odżywianie roślin – bakterie azotowe


SUPRAZANPK to unikatowy, kompleksowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom azot (N), fosfor (P) i potas (K), promując ich wzrost przy jednoczesnej regeneracji i rewitalizacji gleby.

nliscie-korzenie


SUPRAZANPK zawiera Mikrobiom troficzny, którego zastrzeżony skład mikrobiologiczny bezkonkurencyjnie wpływa na wzrost i rozwój roślin.
Azotobacter chroococcum GBR AS ≥ 8-9 × 109
posiada status biopromotora w uprawach pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, prosa i wyki oraz roślin oleistych i okopowych>
Azospirillum brasilense GBR AB ≥ 5-7 × 108
ma zdolność wpływania na wzrost roślin uprawnych poprzez produkowanie różnych hormonów i do efektywnego wiązania azotu
Herbaspirillum seropedicae GBR HS ≥ 4-5 × 108
wiąże azot atmosferyczny poprzez wewnętrzną symbiozę z roślinami uprawnymi, u roślin strączkowych intensyfikuje nodulację, a w zbożach dostępność fosforu
Bacillus megaterium GBR BM ≥ 3-6 × 108
bakterie pobudzające wzrost roślin oraz odporność na choroby, zwiększają przyswajalność fosforu i częściowo potasu
Frateuria aurantia GBR FA ≥ 2-3 × 108
wpływa na zwiększenie biomasy oraz zawartość chlorofilu, powoduje wzrost przyswajalnej formy potasu (K) w glebie

Tak skomponowana zawiesina bakteryjna skutecznie wpływa na biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego (N)
w różnych środowiskach glebowych i środowiskowych. Ponad to zastosowane w preparacie mikroorganizmy skutecznie rozpuszczają nieaktywne związki fosforu (P) i uruchamiają zawarty w glebie potas (K).

trzy-ikony-azot

Korzyści ze stosowania biopreparatu SUPRAZANPK


  • wykorzystywanie azotu z powietrza do wzrostu roślin – dzięki wysokiej aktywności bakterii zawartych w preparacie, azot w formie amonowej staje się bardzo łatwo i szybko dostępny dla roślin,
  • addytywne działanie zawartych w preparacie bakterii, wzbogaca glebę w składniki pokarmowe NPK, które działają na najważniejsze cykle żywieniowe czyniąc gleby bardziej urodzajne,
  • zastosowane bakterie stymulują wzrost i plonowanie roślin,
  • zawiesina bakteryjna zdecydowanie poprawia sprawność biologiczną gleby,
  • duża zdolność wiązania azotu wpływa korzystnie na obniżenie dawek nawozów azotowych (mocznik, saletra),
  • dzięki unikalnym mechanizmom działania uruchamia P i K wpływające na dobre i zdrowe plony.

pobierz kartę produktową SUPRAZANPK

This will close in 20 seconds