Korit 420 FS
W trosce o twoje nasiona


 

chroń uprawy kukurydzy


 

MESUROL 500 FS + NAWÓZ DONASIENNY MICROPLAN – D KUKURYDZA

Oferowany na rynku materiał siewny Kukurydzy najczęściej zaprawiony jest standardowo tylko przeciwko chorobom grzybowym, co często nie wystarcza ażeby uniknąć strat i uzyskać wysoki plon.

 

Dla osiągnięcia tych celów proponujemy Państwu zlecić naszej firmie usługowe zaprawienie nasion zaprawą nasienną
Mesurol 500 FS z dodatkiem nawozu donasiennego Microplan-D Kukurydza.

Zaprawa Mesurol 500 FS zwalcza niektóre szkodniki np. Ploniarkę zbożówkę, głównie jednak wykazuje działanie odstraszające (repelentne) ptactwo. Występujące w nawozie fosfor i cynk oraz pozostałe pierwiastki są powiązane organicznie,są chelatami całkowicie przyswajalnymi dla roślin niezależnie od odczynu gleby.Skład i zawartości pierwiastków w nawozie donasiennym: Fosfor 120 g/l, Cynk 36 g/l, Potas 60 g/l,Siarka 80 g/l, Magnez 10 g/l, Mangan 10 g/l, Miedź 5 g/l.

 

Fosfor – mało ruchliwy pierwiastek odpowiedzialny za wytworzenie odpowiedniego systemu korzeniowego oraz za procesy biochemiczne zachodzące w roślinie w fazie kwitnienia i zawiązywania nasion.

 

Szczególne znaczenie dla plonowania kukurydzy ma dostępność fosforu od momentu kiełkowania nasion.

 

Cynk – wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin, w czasie kiedy różnicują się wszystkie organy komórkowe decydujące o takich parametrach jak: wzrost, długość kolby, liczba okółków, ilość rzędów ziarna w kolbie czyli na najważniejsze czynniki mające wpływ na wielkość plonowania.Ponadto optymalne zaopatrzenie rośliny w cynk od samych wschodów zwiększa odporność roślin na niskie temperatury.

 

Pozostałe składniki: potas, siarka, magnez, mangan i miedź to zrównoważona dawka makro i mikroelementów zwiększającychodporność roślin kukurydzy na porażenia patogenami w pierwszych fazach rozwoju, niezbędna do przyspieszenia wzrostu roślin w okresie kiedy ich system korzeniowy jest jeszcze zbyt słabo rozwinięty aby korzystać z nawozu znajdującego się w kompleksach glebowych.

 

W 2009 r. trosce o prawidłową jakość zaprawiania nasion kukurydzy i dobro środowiska naturalnego firma Bayer CropScience wycofała z handlu detalicznego zaprawę nasienną Mesurol 500 FS.

 

W następstwie tych działań, firma Bayer CropScience zaproponowała firmie OBROL przeprowadzenie badań specjalistycznych w laboratoriach Centrum Zaprawiania Nasion w Monheim (Niemcy). Dotyczyły one sprawdzenia jakości zaprawiania materiału siewnego kukurydzy i rzepaku. W efekcie tych badań firma nasza osiągnęła bardzo dobre wyniki jakości zaprawiania materiału siewnego, uzyskując w ten sposób pełną zgodę producenta zaprawy na wykonywanie zabiegu zaprawiania.

 

Firma OBROL jest dobrze przygotowana do świadczenia usług wszystkim zainteresowanym podmiotom w zakresie zaprawiania materiału siewnego kukurydzy zaprawą Mesurol 500 FS.

 

Z naukowego punktu widzenia, skuteczność i zalety zaprawy Mesurol 500 FS jako środka owadobójczego i odstraszającego, potwierdzona została wieloma doświadczeniami polowymi Prof dr hab. Pawła Węgorka, wykonanymi w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

Mesurol 500 FS posiadając działanie owadobójcze, zwalcza niektóre szkodniki (np. ploniarkę zbożówkę) zagrażające młodym, wschodzącym roślinom kukurydzy. Ponadto wykazuje działanie repelentne (odstraszające) ptaki.