Pobierz plik z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBROL Kulczyński sp.k., ul. Spółdzielcza 41, 62-020 Kruszewnia, NIP: 782-00-06-413, KRS:0000095165, nr tel. 618173068, e-mail: biuro@obrol.pl

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenie marketingu bezpośredniego w stosunku do osób potencjalnie zainteresowanych ofertą administratora, będących w gronie potencjalnych odbiorców oferty administratora i współpracujących wcześniej z administratorem. Jeżeli wiąże Panią / Pana z administratorem umowa, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celach zawarcia i wykonania umowy. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

3. dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe do celów marketingowych będą przechowywane do czasu gdy Państwo nie sprzeciwią się temu.W przypadku gdy Panią / Pana łączy z administratorem umowa, to Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą,

 

5. możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak: firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowej, poczta, firmy kurierskie, biuro prawne, biuro rachunkowe, biuro windykacyjne.

 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu       na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r.

 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

This will close in 20 seconds