TRICHODERMA 3R
preparat do rozkładu resztek pożniwnych


Bazując na opracowanych przez naturę rozwiązaniach w zakresie rozkładu resztek roślinnych przygotowaliśmy płynny biopreparat TRICHODERMA 3R zawierający wyspecjalizowane w rozkładzie materii organicznej grzyby. Ich współdziałanie pozwala efektywnie podnieść żyzność gleby redukując resztki pożniwne i rozkładając je do formy dostępnej dla roślin w wyniku działań pożytecznych bakterii glebowych.
Preparat posiada Świadectwo kwalifikacji do stosowanie w rolnictwie ekologicznym IUNG SE/46/2021, a zastosowana grzybnia posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego PL EKO-05.

Produkt posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG-PIB.

Biopreparat zawiera:


Receptura biopreparatu TRICHODERMA 3R stanowi najlepsze rozwiązanie dla aktualnych problemów z rozkładem resztek pożniwnych.

Preparat zawiera żywą grzybnię:
Trichoderma spp. ≥ 2-3 × 109 jtk/ml
Aspergillus spp. ≥ 5-6 × 108 jtk/ml
Pleurotus spp. ≥ 4 × 108 jtk/ml
Lentinula spp. ≥ 2-3 × 108 jtk/ml

Działanie:


Preparaty TRICHODERMA to przyjazne zarówno dla rolnika jak i środowiska naturalnego rozwiązanie, które zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki, braki w nawożeniu lub niesprzyjające warunki środowiska. Trichoderma wspomaga również przyswajanie składników odżywczych co wpływa na lepszy wzrost i rozwój roślin. Ta wersja produktu służy przede wszystkim do przyspieszenia rozkładu zalegających resztek pożniwnych oraz neutralizuje zalegające w glebie pestycydy.
▪ Współdziałanie grzybów zawartych w biopreparacie pozwala efektywnie podnieść żyzność gleby redukując resztki pożniwne, bogate w węgiel, a ubogie w azot
▪ Podnosi efektywność mineralizacji, a co za tym idzie – zawartość próchnicy
▪ Rozwiązuje problem zalegających na polu, uciążliwych resztek m.in. kukurydzy, słonecznika
▪ Ogranicza występowanie i namnażanie grzybów patogenicznych

Dawkowanie:


Maksymalna/zalecana dawka jednorazowego zastosowania:
– 500 ml preparatu na 1 ha uprawy

pobierz kartę produktową

This will close in 20 seconds