NOWOŚĆ 2013 - HARRY

Odmiana populacyjna, średniowczesna, bardzo wysoko plonująca.

Uprawa w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

Rejestracja w Polsce 2013, w badaniach COBORU w roku 2011 (RAW 1083-055-).

Bardzo wysoki plon tłuszczu.

Wybitna zimotrwałości, duży wigor wzrostu, odporność na wyleganie i choroby grzybowe.

Hodowca: Saatzucht Donau, Austria

NA WYŁĄCZNOŚĆ
ODMIANA HODOWCA % wzorca (2008-2010)1 % wzorca (2015)1 Określenie wczesności2
Plonowanie Zawartość tłuszczu (% s.m.)1 Plonowanie Zawartość tłuszczu (% s.m.)1
HARRY Saatzucht Donau/OBROL NOWOŚĆ 2013 107   śr.w.

1 - średni plon w regionach wg doświadczeń COBORU

2 - wczesność odmian - w. - wczesna; śr.w. - średniowczesna; śr.p. - średniopóźna; p.- późna


harry.info.pl