ODMIANAHODOWCAREJESTRACJATYPOKREŚLENIE WCZESNOŚCIPLONODPORNOŚĆCECHYSIEW
OWIES
BINGOHR Strzelce2009 r.bardzo dobre parametry żywieniowe,
wysoka zawartość białka oraz tłuszczów w ziarnie
wczesnapotencjał plonowania zdecydowanie przewyższa obecne na Polskim rynku odmiany. W 2009 roku różnica w plonowaniu pomiędzy BINGO a najniżej plonującą odmianą wyniosła aż 2,1 t/ha na korzyść BINGO,w 2010 różnica ta wyniosła 1,64 t/ ha (doświadczenia PDO COBORU, rejon II). Badana w PDO odmiana BINGO plonowała najwyżej ze wszystkich odmian osiągając w latach 2010 i 2011 jako jedyne wynik powyżej 100% wzorca.dobra odporność na wyleganie, dobra odporność na zakwaszenie gleby nadzwyczajna zimotrwałość, bardzo wysoka zdrowotność łanu. Odporność na poszczególne choroby oceniana jest na poziomie 7,5 – 8,0 co gwarantuje bardzo wysoką zdrowotność łanu przez cały okres wegetacji.Wysoka zawartość tłuszczu i białka
Bardzo dobra wartość żywieniowa
Najwyższa MTZ
Najwcześniejszy termin wiechowania
Owies udaje się na wszystkich glebach – od piaszczystych do gliniastych, pod warunkiem, że nie są to gleby zbyt suche.
Wczesny wysiew zapewnia roślinom więcej wody znajdującej się w glebie, przedłuża ich okres wegetacji, a tym samym okres pobierania pokarmów. Stąd też siewy jak najwcześniejsze są bardzo korzystne. Wśród zbóż jarych, pszenica i owies najsilniej reagują obniżeniem plonów na opóźniony siew. Siew owsa należy wykonać jak najwcześniej, zaraz po obeschnięciu roli. Opóźnienie terminu siewu poza pierwszą dekadę kwietnia powoduje obniżkę plonu ziarna. Prawidłowość ta nie dotyczy owsa nieoplewionego.

 

This will close in 20 seconds