NOWA DEFINICJA ZAPRAWIANIA

MESUROL – KUKURYDZA – FOSFOR I CYNK

W naszej firmie możecie Państwo zakupić wiele odmian nasion kukurydzy większości wiodących hodowli. Oferowany materiał siewny jest najczęściej zaprawiony standardowo tylko przeciwko chorobom grzybowym, co często nie wystarcza, ażeby uniknąć strat i uzyskać wysoki plon. Dla osiągnięcia tych celów proponujemy Państwu zlecić naszej firmie usługowe zaprawienie nasion zaprawą Mesurol 500 FS i na życzenie wprowadzenie do zaprawy startowej dawki nawozu donasiennego „Microplan Kukurydza” o składzie gram/litr: fosfor(P) – 120, potas(K) – 60, siarka(S) – 80, cynk(Zn) – 36, magnez(Mg) – 10, mangan(Mn) – 10, miedz(Cu) – 5. Zawarty fosfor i cynk w połączeniach organicznych, co niezależnie od odczynu gleby gwarantuje ich stuprocentową przyswajalność.

Mesurol 500 FS - zwalcza niektóre szkodniki, np. Ploniarkę zbożówkę, głównie jednak wykazuje działanie repelentne (odstraszające) dziki i ptactwo.

Fosfor – mało ruchliwy pierwiastek odpowiedzialny za wytworzenie odpowiedniego systemu korzeniowego oraz za procesy biochemiczne zachodzące w roślinie w fazie kwitnienia i zawiązywania nasion. Kapitalne znaczenie dla plonowania kukurydzy ma dostępność fosforu od momentu kiełkowania nasion.

Cynk – wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin, kiedy różnicują się wszystkie organy kukurydzy i ich parametry: wzrost, długość kolby, liczba okółków i ilość rzędów i ziarna w kolbie czyli najważniejsze czynniki mające wpływ na wielkość plonowania. Ponadto optymalne zaopatrzenie rośliny w cynk od samych wschodów zwiększa odporność roślin na niskie temperatury.

Pozostałe składniki: potas, siarka, magnez, mangan, i miedź – to zrównoważona dawka makro i mikroelementów zwiększających odporność roślin kukurydzy na porażenia patogenami w pierwszych fazach rozwoju i niezbędnych do szybkiego startu w okresie , kiedy system korzeniowy rośliny jest jeszcze zbyt słabo rozwinięty aby korzystać z nawozu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.